top_heslo.png, 3,2kB
 

 IPMA Agile Reference Guide


International Project Management Association, v reakci na rostoucí rozsah a význam agilních metod práce, vydala nový dokument: IPMA Reference Guide in Agile World. Dokument popisuje kompetence (způsobilosti) potřebné v agilním prostředí, v analogické struktuře jako klíčový IPMA standard IPMA Individual Competence Baseline.

Svět se rapidně mění, a jeho komplexita a vysoká míra nejistoty si vyžadují nové přístupy a nové typy leaderů. Takové, kteří dokáží reagovat pružně na rychlé technologické inovace, změny v sociálních vztazích a nové formy práce. Úsilí o hledání, nalézání a aplikaci „osvědčených praktik“ se může v dnešním světě začít stávat brzdou, a často je třeba hledat nové, neotřelé a/nebo více přímočaré postupy. Být „lean“ a „agile“ se dnes již stává spíše nutností, než možností - přinejmenším v některých oblastech. Je tedy logické, že vzrůstá potřeba po „agilních leaderech“. Ale – jak takový „agilní leader“ vlastně vypadá? Co zná a umí? Co zvládá? Čeho je schopen?

International Project Management Association, zabývající se dlouhodobě definicí, rozvojem a hodnocením kompetencí projektových manažerů a leaderů v projektovém prostředí, přichází s novým kompetenčním modelem: modelem agilního leadershipu. Tento nový „kompetenční standard“, ukazuje, jak by měly být jednotlivé projekt-manažerské kompetence „interpretovány“ v agilním prostředí - ve smyslu potřebného „myšlenkového nastavení“ a (viditelných) projevů kompetence (resp. kompetentnosti).

Jde v zásadě o „standardní“ model IPMA Individual Competence Baseline, interpretovaný ovšem do agilního prostředí, resp. pro účely agilního způsobu práce. Model má obdobnou strukturu, jako „klasický“ kompetenční model IPMA ICB (~sedm elementů kategorie „Perspective“, deset elementů kategorie „People“ a třináct elementů kategorie „Practice“), s tím že jednotlivé „Knowledge“, „Skills and abilities“ a „Key Competence Indicators“ reflektují agilní prostředí a agilní styl práce > jsou tedy jakýmsi doplňkem ke „klasickým“ elementům.

Dokument může posloužit „agilním praktikantům“ jako inspirace k tomu, jaké své kompetence a jakým způsobem rozvíjet, a „senior manažerům“ a „personalistům“ jako inspirace k tomu, jaké pracovníky pro agilní/lean prostředí hledat, vybírat, či vychovávat.

 

Dokument je dostupný na webu IPMA zde:

 IPMA Agile Guide  

http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2018/10/IPMA-ICB-Agile-2018-10-09__Web_mediamarket.pdf


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65