top_heslo.png, 3,2kB
 

 IPMA ICB4 uvolněna


International Project Management Association (IPMA) uvolnila novou verzi svého standardu IPMA Competence Baseline, s pořadovým číslem 4. IPMA Individual Competence Baseline 4th Version přináší nový pohled na individuální kompetence, které jsou potřebné pro efektivní a úspěšné působení ve světě projektového řízení (řízení projektů, programů a projektových portfolií).

Svět kolem nás se dynamicky mění a přináší nové výzvy. Změny se dějí rychle, často až překotně, řetězí se, přibývají rizika. Je zcela přirozené, že spolu s tím jak se vyvíjí svět kolem nás, se vyvíjí i disciplína projektového řízení, která je se změnami a jejich řízením bytostně spjatá. Přibývá poznání a zkušeností (dobrých i špatných) a logicky se posouvá i pohled na to, co je ve světě projektového řízení možno považovat za kvalitu, zralost, rozvinutost, resp. „správnou praxi", a jaké požadavky by měly naplňovat osoby, které se disciplínami projektového managementu zabývají („projektoví manažeři").

IPMA Individual Competence Baseline, alias ICB je (dnes již) globální standard, který komplexně definuje a popisuje kompetence, kterými by měli disponovat jednotlivci, aby uspěli v řízení projektů, programů a projektových portfolií. International Project Management Association přichází s novou verzí ICB po bezmála deseti letech, a je možno říci, že tato léta „poznání" jsou na novém standardu opravdu znát. Ale popořadě...

ICB verze 3, která byla publikována v roce 2006, obsahovala definice a popisy celkem 46 kompetencí, sdružených do tří kompetenčních kategorií: technických, behaviorálních a kontextuálních kompetencí, a to bez explicitního zaměření z pohledu jednotlivých disciplín projektového managementu. ICB verze 4, která byla nyní (v září 2015) uvolněna, přináší na jednu stranu určité zjednodušení a zpřehlednění celého „kompetenčního modelu", ale na druhou stranu i jeho dopracování do větší šířky i hloubky, a to v jasnější a logičtější struktuře. A jak že nový „framework" ICB4 vypadá?

Předně: celkově se snížil počet kompetencí - nyní jich je „jen" 29. I nadále jsou kompetence rozděleny do tří kategorií, ovšem s novými názvy: Practice, People a Perspective (které defacto odpovídají dřívějším kategoriím technických, behaviorálních a kontextuálních kompetencí). Nově se ale ICB rozkročila do šířky: kompetence definuje a popisuje pro všechny tři disciplíny projektového managementu („domains of expertise"): project, program a portfolio management. Současně s rozkročením se do šířky pak jde ICB4 i více do hloubky: definuje jednotlivé kompetence až na úroveň znalostí (knowledge), schopnosti prakticky užít (skills) a dílčích „indikátorů" kompetence (key competence indicators).

Kromě toho je určitě zaznamenáníhodné, že IPMA v nové ICB rovněž upravila a zpřesnila některé klíčové definice a principy, na kterých staví (mj. přináší nové definice projektu, programu a portfolia, vč. jejich zasituování do celkového kontextu managementu).

Samotný kompetenční model nyní vypadá takto:

Perspective:

 • Strategy

 • Governance, structures and processes

 • Compliance, standards and regulations

 • Power and interest

 • Culture and values

People:

 • Self-reflection and self-management

 • Personal integrity and reliability

 • Personal communication

 • Relations and engagement

 • Leadership

 • Teamwork

 • Conflict and crisis

 • Resourcefulness

 • Negotiation

 • Result orientation

Practice:

 • Design

 • Requirements, objectives and benefits

 • Scope

 • Time

 • Organisation and information

 • Quality

 • Finance

 • Resources

 • Procurement and partnership

 • Plan and control

 • Risk and opportunities

 • Stakeholders

 • Change and transformation

 • Select and balance

Podrobné definice jednotlivých kompetencí se pak skrývají na nějakých čtyřech stovek stránkách systematického popisu (tedy zhruba jednou tolik, než u ICB3). Novinkou v ICB4 také je, že (na rozdíl od ICB3) nezahrnuje žádné informace o certifikaci IPMA (IPMA 4-Level Certification System).

Závěrem je třeba uvést, že ICB4 je prvním z řady "nových" globálních standardů IPMA. V brzké době by měly následovat rovněž nové verze standardů PEB (Project Excellence Baseline) a OCB (Organisational Competence Baseline). Co se týká mezinárodní certifikace osob v projektovém řízení („projektových manažerů"), tak certifikaci podle nového standardu ICB4 lze reálně očekávat nejdříve v roce 2017, po uvolnění IPMA Individual Certification Regulations (ICR), resp. implementaci nového certifikačního rámce jednotlivými národními organizacemi IPMA.

 

Zdroj: www.ipma.world

ICB4 ke stažení zde:  http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA_ICB_4_0_WEB.pdf

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65