top_heslo.png, 3,2kB

 IPMA Agile Reference Guide


International Project Management Association, v reakci na rostoucí rozsah a význam agilních metod práce, vydala nový dokument: IPMA Reference Guide in Agile World. Dokument popisuje kompetence (způsobilosti) potřebné v agilním prostředí, v analogické struktuře jako klíčový IPMA standard IPMA Individual Competence Baseline.

Svět se rapidně mění, a jeho komplexita a vysoká míra nejistoty si vyžadují nové přístupy a nové typy leaderů. Takové, kteří dokáží reagovat pružně na rychlé technologické inovace, změny v sociálních vztazích a nové formy práce. Úsilí o hledání, nalézání a aplikaci „osvědčených praktik“ se může v dnešním světě začít stávat brzdou, a často je třeba hledat nové, neotřelé a/nebo více přímočaré postupy. Být „lean“ a „agile“ se dnes již stává spíše nutností, než možností - přinejmenším v některých oblastech. Je tedy logické, že vzrůstá potřeba po „agilních leaderech“. Ale – jak takový „agilní leader“ vlastně vypadá? Co zná a umí? Co zvládá? Čeho je schopen?

International Project Management Association, zabývající se dlouhodobě definicí, rozvojem a hodnocením kompetencí projektových manažerů a leaderů v projektovém prostředí, přichází s novým kompetenčním modelem: modelem agilního leadershipu. Tento nový „kompetenční standard“, ukazuje, jak by měly být jednotlivé projekt-manažerské kompetence „interpretovány“ v agilním prostředí - ve smyslu potřebného „myšlenkového nastavení“ a (viditelných) projevů kompetence (resp. kompetentnosti).

Jde v zásadě o „standardní“ model IPMA Individual Competence Baseline, interpretovaný ovšem do agilního prostředí, resp. pro účely agilního způsobu práce. Model má obdobnou strukturu, jako „klasický“ kompetenční model IPMA ICB (~sedm elementů kategorie „Perspective“, deset elementů kategorie „People“ a třináct elementů kategorie „Practice“), s tím že jednotlivé „Knowledge“, „Skills and abilities“ a „Key Competence Indicators“ reflektují agilní prostředí a agilní styl práce > jsou tedy jakýmsi doplňkem ke „klasickým“ elementům.

Dokument může posloužit „agilním praktikantům“ jako inspirace k tomu, jaké své kompetence a jakým způsobem rozvíjet, a „senior manažerům“ a „personalistům“ jako inspirace k tomu, jaké pracovníky pro agilní/lean prostředí hledat, vybírat, či vychovávat.

 

Dokument je dostupný na webu IPMA zde:

 IPMA Agile Guide  

http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2018/10/IPMA-ICB-Agile-2018-10-09__Web_mediamarket.pdf


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Spolupodílíme se na strategickém rozvojovém programu zaměřeném na inovaci metod a postupů práce, s využitím principů štíhlého a agilního řízení (společnost operující v energetice)

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65