top_heslo.png, 3,2kB

 IPMA ICB4 uvolněna


International Project Management Association (IPMA) uvolnila novou verzi svého standardu IPMA Competence Baseline, s pořadovým číslem 4. IPMA Individual Competence Baseline 4th Version přináší nový pohled na individuální kompetence, které jsou potřebné pro efektivní a úspěšné působení ve světě projektového řízení (řízení projektů, programů a projektových portfolií).

Svět kolem nás se dynamicky mění a přináší nové výzvy. Změny se dějí rychle, často až překotně, řetězí se, přibývají rizika. Je zcela přirozené, že spolu s tím jak se vyvíjí svět kolem nás, se vyvíjí i disciplína projektového řízení, která je se změnami a jejich řízením bytostně spjatá. Přibývá poznání a zkušeností (dobrých i špatných) a logicky se posouvá i pohled na to, co je ve světě projektového řízení možno považovat za kvalitu, zralost, rozvinutost, resp. „správnou praxi", a jaké požadavky by měly naplňovat osoby, které se disciplínami projektového managementu zabývají („projektoví manažeři").

IPMA Individual Competence Baseline, alias ICB je (dnes již) globální standard, který komplexně definuje a popisuje kompetence, kterými by měli disponovat jednotlivci, aby uspěli v řízení projektů, programů a projektových portfolií. International Project Management Association přichází s novou verzí ICB po bezmála deseti letech, a je možno říci, že tato léta „poznání" jsou na novém standardu opravdu znát. Ale popořadě...

ICB verze 3, která byla publikována v roce 2006, obsahovala definice a popisy celkem 46 kompetencí, sdružených do tří kompetenčních kategorií: technických, behaviorálních a kontextuálních kompetencí, a to bez explicitního zaměření z pohledu jednotlivých disciplín projektového managementu. ICB verze 4, která byla nyní (v září 2015) uvolněna, přináší na jednu stranu určité zjednodušení a zpřehlednění celého „kompetenčního modelu", ale na druhou stranu i jeho dopracování do větší šířky i hloubky, a to v jasnější a logičtější struktuře. A jak že nový „framework" ICB4 vypadá?

Předně: celkově se snížil počet kompetencí - nyní jich je „jen" 29. I nadále jsou kompetence rozděleny do tří kategorií, ovšem s novými názvy: Practice, People a Perspective (které defacto odpovídají dřívějším kategoriím technických, behaviorálních a kontextuálních kompetencí). Nově se ale ICB rozkročila do šířky: kompetence definuje a popisuje pro všechny tři disciplíny projektového managementu („domains of expertise"): project, program a portfolio management. Současně s rozkročením se do šířky pak jde ICB4 i více do hloubky: definuje jednotlivé kompetence až na úroveň znalostí (knowledge), schopnosti prakticky užít (skills) a dílčích „indikátorů" kompetence (key competence indicators).

Kromě toho je určitě zaznamenáníhodné, že IPMA v nové ICB rovněž upravila a zpřesnila některé klíčové definice a principy, na kterých staví (mj. přináší nové definice projektu, programu a portfolia, vč. jejich zasituování do celkového kontextu managementu).

Samotný kompetenční model nyní vypadá takto:

Perspective:

 • Strategy

 • Governance, structures and processes

 • Compliance, standards and regulations

 • Power and interest

 • Culture and values

People:

 • Self-reflection and self-management

 • Personal integrity and reliability

 • Personal communication

 • Relations and engagement

 • Leadership

 • Teamwork

 • Conflict and crisis

 • Resourcefulness

 • Negotiation

 • Result orientation

Practice:

 • Design

 • Requirements, objectives and benefits

 • Scope

 • Time

 • Organisation and information

 • Quality

 • Finance

 • Resources

 • Procurement and partnership

 • Plan and control

 • Risk and opportunities

 • Stakeholders

 • Change and transformation

 • Select and balance

Podrobné definice jednotlivých kompetencí se pak skrývají na nějakých čtyřech stovek stránkách systematického popisu (tedy zhruba jednou tolik, než u ICB3). Novinkou v ICB4 také je, že (na rozdíl od ICB3) nezahrnuje žádné informace o certifikaci IPMA (IPMA 4-Level Certification System).

Závěrem je třeba uvést, že ICB4 je prvním z řady "nových" globálních standardů IPMA. V brzké době by měly následovat rovněž nové verze standardů PEB (Project Excellence Baseline) a OCB (Organisational Competence Baseline). Co se týká mezinárodní certifikace osob v projektovém řízení („projektových manažerů"), tak certifikaci podle nového standardu ICB4 lze reálně očekávat nejdříve v roce 2017, po uvolnění IPMA Individual Certification Regulations (ICR), resp. implementaci nového certifikačního rámce jednotlivými národními organizacemi IPMA.

 

Zdroj: www.ipma.world

ICB4 ke stažení zde:  http://products.ipma.world/wp-content/uploads/2016/03/IPMA_ICB_4_0_WEB.pdf

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Spolupodílíme se na strategickém rozvojovém programu zaměřeném na inovaci metod a postupů práce, s využitím principů štíhlého a agilního řízení (společnost operující v energetice)

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65