top_heslo.png, 3,2kB

Certifikace v PM


Certifikace v obecném významu představuje nezávislé ověření oprávněnou certifikační autoritou, že certifikovaný subjekt naplňuje určité požadavky, obvykle specifikované nějakým "etalonem" (standardem, normou, apod.). Certifikovat lze v zásadě jednotlivce (osoby), organizace, nebo produkty.

Co je certifikace v projektovém řízení a co prokazuje?

Certifikace v projektovém řízení představuje ověření způsobilosti (jednotlivců, nebo organizací) řídit projektově-orientované aktivity: projekty, programy a portfolia projektů. Způsobilost je schopnost osvojit si a úspěšně aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.

Máte-li před sebou člověka certifikovaného podle některého z všeobecně uznávaných certifikačních standardů, můžete si být jisti, že tento člověk má v projektovém řízení již něco za sebou a ví, o čem to je. Přirozeně, získání certifikátu ještě automaticky neznamená, že daný jedinec (či celá organizace) nemůže v určitých situacích selhat - ale přinejmenším je Vaše riziko neúspěchu (v případě že tomuto člověku/organizaci svěříte svůj „projekt") významně nižší než u člověka/organizace, o kterých nevíte nic.

Hlavní certifikační rámce

Mezi „hlavní proud" certifikace v projektovém řízení patří certifikace podle standardů International Project Management Association (IPMA) a Project Management Institute (PMI) - dvou klíčových a všeobecně uznávaných profesních organizací v projektovém řízení. Certifikace podle standardů IPMA a PMI jsou celosvětově uznávány a mají největší váhu - mj. také proto, že není zas až tak triviální je získat. Přirozeně, existují i další certifikační rámce (v ČR je známý zejm. kvalifikační rámec britského OGC, nyní pod správou společnosti Axelos, především díky poměrně rozšířené metodice PRINCE2), tento článek se jimi však dále nezabývá.

Oblast 1: Certifikace projektových manažerů

Klíčové certifikační standardy pro certifikaci projektových manažerů jsou IPMA a PMI. Oba posuzují v zásadě velmi obdobné aspekty projektového řízení, nicméně trochu odlišným způsobem: PMI při certifikaci uplatňuje především procesní přístup (ověřuje znalosti procesů, postupů, metod a technik) zatímco IPMA přístup kompetenční (ověřuje způsobilost, resp. schopnost úspěšně obstát v určitých situacích). Oba rámce pak rozlišují určité certifikační stupně, tzn. jsou „škálovatelné".

Certifikace IPMA rozeznává 4 certifikační stupně:

IPMA Level D® - Certified Project Management Associate

 • Osoba certifikovaná tímto stupněm je schopna efektivně pracovat v projektovém týmu a plnit zadané úkoly v rámci projektu.

IPMA Level C® - Certified Project Manager

 • CPM je schopen řídit projekt menšího rozsahu/komplexity, nebo zastávat důležitou funkci jako specialista v týmu projektu většího rozsahu/komplexity. Je schopen projektově řídit několik pracovníků na různých funkcích v rámci jedné organizace, zákazníky a dodavatele.

IPMA Level B® - Certified Senior Project Manager

 • CSPM je schopen komplexně řídit různé typy projektů, včetně projektů většího rozsahu/komplexity, a řídit přitom pracovníky z více organizací nebo organizačních jednotek, zákazníky, dodavatele a další zainteresované strany. Je také schopen vést a rozvíjet další pracovníky v projektovém řízení.

IPMA Level A® - Certified Projects Director

 • CPD je schopen komplexně řídit portfolio projektů nebo program s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, vést, řídit a rozvíjet manažery projektů, s podporou expertů projektového řízení.

Certifikace PMI rozeznává 4 základní certifikační stupně:

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

 • Osoba certifikovaná tímto stupněm má odpovídající znalost projektového řízení využitelnou pro práci v projektovém týmu

Project Management Professional (PMP)®

 • Osoba certifikovaná tímto stupněm má odpovídající znalosti a dovednosti v projektovém řízení využitelné pro vedení a řízení projektů

Program Management Professional (PgMP)®

 • Osoba certifikovaná tímto stupněm má odpovídající znalosti a dovednosti v projektovém řízení využitelné pro vedení a řízení soustavy projektů v rámci programu

Portfolio Management Professional (PfMP)SM

 • Osoba certifikovaná tímto stupněm má odpovídající znalosti a dovednosti v projektovém řízení využitelné pro řízení portfolia projektů a/nebo programů ve vazbě na strategii organizace

Oblast 2: Certifikace konzultantů projektového řízení

Certifikační rámec IPMA zahrnuje nejen certifikaci manažerů projektů, ale i konzultantů v oblasti projektového řízení. Konzultanti (poradci, lektoři, koučové a někdy i někteří linioví manažeři) hrají důležitou roli v praxi projektového řízení. Nejsou přímo odpovědní za projekt, program či portfolio jako projektoví manažeři, ale pomáhají organizacím nastavovat procesy projektového řízení a radí projektovým manažerům a organizacím, jak projekty, programy či portfolia správně řídit.

Certifikace konzultantů projektového řízení podle IPMA rozeznává 2 stupně:

IPMA® PMC - Certified Project Management Consultant

 • PMC je schopen realizovat konzultační aktivity na úrovni projektu a projektového prostředí (provádět poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu)

 • Má odpovídající zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody.

IPMA® PPMC - Certified Programme and Portfolio Management Consultant

 • PPMC je schopen pracovat v prostředí strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie z úrovně konzultanta (na exekutivní úrovni, s odpovědností za projektový program a portfolio, s odpovědností za řízení projektu) a vést tým konzultantů řízení projektů

 • Je způsobilý provádět konzultace/poskytovat konzultační služby na úrovni strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie na základě pověření ke konzultaci (na exekutivní úrovni)

 • Je způsobilý provádět poradenství v oblasti implementace a rozvoje projektového řízení v organizaci a změny kultury v závislosti na zavádění/rozvoj projektového řízení

 • Má odpovídající zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody.

Certifikační stupně IPMA a PMI  

 

Jak je to s ISO certifikacemi projektového řízení

Ačkoliv International Standardisation Organisation (ISO) vytváří certifikační rámce, resp. pravidla a etalony prakticky pro cokoliv, certifikaci projektového řízení podle ISO za běžných okolností (standardními postupy) nelze provádět - ISO standardy týkající se řízení projektů nejsou určeny pro certifikaci. Jde především o standardy ISO 10006 a ISO 21500. Narazíte-li na certifikáty tohoto typu, mějte se na pozoru...

Certifikace organizací?

Ano, i certifikace projektového řízení v organizacích je možná. K dispozici jsou např. mezinárodní certifikace IPMA Delta, nebo národní (ovšem nepříliš známá) Certifikace projektového řízení v organizacích, zajišťovaná Společností pro projektové řízení ČR.

Trendy

Trendy jsou naprosto jednoznačné. Zájem o certifikace v projektovém řízení, resp. o certifikované projektové specialisty a manažery projektů jednoznačně roste, spolu s tím jak roste celková projektová orientace společnosti a rovněž všeobecné vědomí potřeby projekty dobře, efektivně a bezpečně řídit. Lidé a organizace si začínají čím dál více uvědomovat, že prostřednictvím svých projektů mohou hodně získat, ale také hodně ztratit - a proto se více zamýšlejí nad tím, komu své projekty svěří. Tak jako např. atestace lékařů jsou dnes již něco naprosto standardního (a těžko bychom již dnes své zdraví svěřili do rukou neatestovaného lékaře), i certifikace v projektovém řízení budou brzy něco naprosto samozřejmého a přirozeného.

 

Nevíte jaký typ certifikace je pro Vás vhodný? Chcete se na certifikační proces efektivně připravit a zvýšit tím pravděpodobnost Vašeho úspěchu?

Rádi Vám pomůžeme...

 

Aktuálně: Přehled certifikace osob podle IPMA v MBP Blogu

Podrobná Studie o PM-certifikacích na webu našeho partnera SHINE Consulting, na jejíž tvorbě jsme se spolupodíleli

 

Anebo .. článek o současnosti a budoucnosti profese proj. manažera:

Profese o které se hovoří: Projektový manažer [746.88kB]

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65