top_heslo.png, 3,2kB

O koučinku


Co je koučink

Koučink je profesionální vztah, který podporuje klienty k sebenaplnění v jejich osobním i profesionálním životě. Klíčovým záměrem koučinku je pomoci lidem na jejich cestě učení se a naplnění jejich potenciálu.

Koučink vychází z přesvědčení, že každý člověk je tím nejlepším expertem na svůj osobní i profesní život, je tvořivý, nápaditý a celistvý.

Jiným možným vyjádřením obsahu a smyslu koučinku je, že jde o úsilí napomáhající k pozitivní změně, resp. jejímu usnadňování, a to formou zlepšování myšlení a cílevědomými aktivitami.

Jak koučování funguje

Koučování probíhá prostřednictvím koučovacích sezení. Během sezení klient volí téma a zaměření hovoru, kouč pozorně naslouchá a přispívá svými otázkami a postřehy k vyjasnění a porozumění tématu klientem a vede klienta k akci.

Koučování může být pojato jako „operativní koučování", směřující obvykle k vyřešení nějakého klientova dilematu, resp. vzniku nějaké přínosné myšlenky nebo nápadu, nebo jako ucelený koučovací program, vedený podle definované struktury. Tento typ koučinku napomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou, a tím, kde by chtěli být - v osobním i profesním životě.

Konkrétní zaměření koučovacího programu je vhodné přizpůsobit kontextu situace a směřování klienta - může se jednat např. o

  • koučování k (pozitivní) změně,

  • koučování k (osobním/profesním) cílům,

  • rozvojový koučink, apod.

Klient si v procesu koučinku nalézá odpovědi na svá dilemata a cesty jejich řešení, a postupuje cílenými akcemi (které si sám volí) k vytyčenému cíli. Z dlouhodobého pohledu si klient v procesu koučinku rovněž prohlubuje schopnost učit se, zlepšuje svůj výkon a kvalitu svého života a směřuje k naplnění svého potenciálu.

Přístupy a nástroje koučinku

Koučink čerpá z poznatků moderní neurovědy, pozitivní psychologie a teorie učení, a dále teorie systémů a studium změny, to vše na základech ontologie, výzkumu zdraví, psychologie a psychoterapie. Koučování využívá řadu metod a technik, které na těchto poznatcích staví, a které prokazatelně vedou k výsledkům.

Koučování staví na:

  • sebeřízeném učení se

  • zaměřování pozornosti na řešení

  • pozitivní zpětné vazbě

  • náročnosti

  • struktuře a procesu

Koučování je o důvěře a důvěrnosti. Dodržování etických zásad je zde naprosto fundamentální.

Co je a co není koučink

Svět kolem nás poměrně často zaměňuje, či různě promíchává pojmy mentoring a koučink. Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem? Z pohledu mentoringu je „pramenem moudrosti" mentor (úlohou mentora je způsobit předávání jeho „moudrosti" na klienta, tj. dávat rady na základě svých znalostí a zkušeností), zatímco z pohledu koučinku je pramenem moudrosti klient sám (a úlohou kouče je způsobit, aby klient tento pramen v sobě nalezl a dokázal cíleně využít).

Koučink není psychoterapií. Psychoterapie se zaměřuje na odkrývání problému zaměřením se na jeho příčiny, tedy do minulosti. Koučink zaměřuje pozornost klienta na řešení a pozitivní změnu - tedy do budoucnosti - aneb hledá odpovědi na JAK, nikoliv PROČ.

Koučink není návod na použití vlastního života, ani není dopředu připraveným „studijním plánem". Koučink je otevřenou knihou, do které si klient píše svůj vlastní příběh dle své svobodné vůle.

 

S využitím materiálů Results Coaching Systems


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65