top_heslo.png, 3,2kB

O projektovém řízení


Projekty jsou všude kolem nás. Slovo „projekt" je v současnosti jedním z nejpoužívanějších pojmů, ve všech oblastech lidského působení. Možná až trochu nadužívaným pojmem - není totiž projekt jako projekt.

Projekt, tak jak jej vnímají „dobré mravy" projektového řízení, resp. příslušné mezinárodní standardy, je jedinečná (neopakovatelná), dočasná (časově ohraničená) aktivita, podnikaná za účelem dosažení specifického (obvykle rovněž jedinečného) produktu, služby či výstupu, za dodržení požadovaných kvalitativní standardů.

Projektem tedy není rutinní, resp. opakovaný proces, ani vyráběný/prodávaný produkt, či produktová série, ani samostatná oblast podnikání (prezentovaná např. samostatnou obchodní jednotkou), či svazek konstrukčních výkresů nějakého produktu či zařízení.

Projektové řízení jako manažerská disciplína

Projektové řízení (Project Management) je manažerská disciplína, která aplikuje znalosti, dovednosti, nástroje a techniky na projektově-orientované aktivity tak, aby byly naplněny cíle, pro které byly tyto aktivity ustanoveny.

Ačkoliv lidstvo realizovalo celou řadu (leckdy i velmi zásadních, až výjimečných) projektů pro celou svoji historii, projektového řízení jako ucelená disciplína (tedy v podobě jaké ji dnes známe) je poměrně mladé: svoje zformování a rozvoj zaznamenalo prakticky až ve druhé polovině dvacátého století, a to zejm. v souvislosti s velkými výzkumnými, vojenskými a vesmírnými projekty, resp. programy.

Kvalita v projektovém řízení

Pro projektové řízení existují mezinárodní standardy, postavené na dobrých zkušenostech z praxe (best practices) z řady nejrůznějších projektů napříč nejrůznějšími obory lidského působení. Tyto standardy vznikají společnou prací zkušených praktiků i odborníků z akademické sféry, obvykle pod garancí odborných profesních organizací mezinárodní úrovně. Některé mezinárodní standardy pak mohou mít rovněž své národní verze, vzniklé obvykle přizpůsobením resp. doplněním mezinárodního standardu dle místních podmínek.

Klíčové mezinárodní standardy projektového řízení jsou:

  • Project Management Institute [PMI]: Standards for Project Management, Program Management a Project Portfolio Management

  • International Project Management Association [IPMA]: IPMA Competence Baselines (Individual CB, Organisation CB)

  • International Standardisation Organisation [ISO]: ISO 21 500 (Guidenace on Project Management), resp. ISO 10 006 (Guideline to Quality in Project Management)

Kromě těchto standardů existuje i řada standardů dalších (poměrně rozšířený je např. metodický rámec PRINCE2), a vedle toho si celá řada organizací a firem vytváří standardy či metodiky vlastní, obvykle formou přizpůsobení obecných standardů na podmínky obvyklé pro daný sektor působnosti, nebo příslušnou organizaci.

Manažerský pohled

Z manažerského hlediska existují v zásadě dva způsoby využití metod a nástrojů projektového managementu: 1) aplikace na řízení projektově-orientovaných aktivit (projektů, programů a projektových portfolií), označovaná jako Project Management (PM), a 2) aplikace na řízení organizace jako celku, označovaná jako Management by Projects (MbP).

Project Management se zaměřuje především na projekty, a jeho primární úlohou je napomáhat k úspěchu, resp. dosahování cílů jednotlivých projektů. Management by Projects se zaměřuje na organizaci jako takovou, a jeho primární úlohou je napomáhat k úspěchu, tj. dosahování cílů organizace.

 

viz také:

Pár zajímavých čísel ze světa projektového řízení:

Zajímavá statistika ze světa PM [40.77kB]

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65