top_heslo.png, 3,2kB

Naše projekty


Naše práce před nás staví nejrůznější témata k řešení. Stejně tak jako je specifický a jedinečný každý náš klient (resp. situace kterou řeší), stejně tak specifická a cílená je naše konzultační podpora, či služby, které poskytujeme.

Na čem konkrétně jsme pracovali? S čím jsme pomáhali? S čím můžeme pomoci i Vám…?

 

Rozvoj strategických kompetencí společnosti, implementace štíhlého/agilního řízení, budování inovační kultury

 • Komplexní inovační program, zahrnující analýzy a diagnostiky kompetencí, procesů, metod práce a podpůrných nástrojů, implementace prvků lean six sigma a agilního řízení, zefektivňování existujících procesů, formování kultury zaměřené na potřeby zákazníka a kontinuální zlepšování, rozvoj osobních a týmových kompetencí pro „nový styl práce“.

Systematizace strategického řízení, implementace Balanced Scorecard a projektové řízení strategického rozvoje

 • Systematizace strategického řízení společnosti, nastavení managementu portfolia strategických iniciativ a rozvojových projektů, implementace Balanced Scorecard, IT podpora, zaškolení a podpora při pilotním provozu.

Vytvoření nového strategického rámce, vč. nastavení realizace strategie formou strategického programu a rozvojových projektů

 • Analýza strategické pozice, vytvoření nového strategického rámce společnosti a položení základů pro jeho realizaci formou souboru projektů a změn, pomoc s rozjezdem vybraných projektů (facilitace, workshopy, tréninky).

Nastavení/zlepšení systému řízení projektů, rozvoj kompetencí projektového řízení a projektové kultury

 • Analýza způsobu a efektivity dosavadního řízení projektů, nastavení/zlepšení organizace a procesů řízení projektů a soustavy projektů, konsolidace projektového portfolia, proškolení projektových manažerů, členů projektových týmů a zadavatelů projektů, podpora pilotního provozu, projektová kancelář.

Systém ověřování profesních kvalifikací z oblasti projektového managementu

 • Definování klíčových profesí z oblasti projektového managementu pro Národní soustavu povolání ČR, vytvoření kompetenčních a hodnotících standardů pro ověřování kvalifikací těchto profesí pro Národní soustavu kvalifikací ČR, podpora při tvorbě vzdělávacího a autorizačního rámce.

Odborné posudky v oblasti projektového managementu

 • Komplexní zhodnocení systému projektového řízení v organizaci, analýzy stavu projektového řízení a projektové kultury, audity konkrétních projektů, project assurance investora

Vývoj a implementace informačního systému pro podporu investiční výstavby

 • Vývoj a implementace informačního systému pro podporu řízení výstavby a údržby energetické distribuční sítě. Moduly pro evidenci staveb, odstávek a oprav na distribuční síti, dodavatelský self-service. Integrace s Web portálem, GIS a ERP systémem (SAP).

Vývoj nového produktu v oblasti posuzování kvality/shody

 • Vývoj nového komerčního produktu pro organizaci zabývající se posuzováním kvality a certifikacemi, příprava pro uvedení produktu na trh, pilotování, marketing, launch.

Středisko sdílených služeb

 • Transformace centrálních podpůrných útvarů na středisko sdílených služeb v rámci koncernu. Nastavení portfolia služeb a obchodního modelu jejich poskytování, procesů, organizace a personálního zajištění, posuzování a hodnocení výkonnosti, pilotáž

Implementace nového systému bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR)

 • Implementace nových evropských zásad a postupů ochrany osobních údajů, v prostředí automatizovaného zpracování rozsáhlých souborů osobních údajů

Inovace podnikového informačního systému

 • Implementace integrovaného informačního systému pro podporu produkčních i rozhodovacích procesů středně velké společnosti s projektově-orientovanou výrobou. Moduly pro řízení projektů, řízení výroby, nákup a logistiku, odbyt, účetnictví, finanční controlling, řízení lidských zdrojů a personalistiku. Integrace s dalšími vlastními aplikacemi zákazníka řešícími specifické úlohy.

Logistický informační systém - monitoring pohybu materiálu a rozpracovanosti výroby

 • Vývoj a nasazení informačního systému pro monitoring průběhu výroby, logistiky dílů a postupu montáže (časo-prostorovém pohybu materiálu) s využitím technologie čárových kódů. Integrace se základním informačním systémem typu ERP (SAP) a CAD/CAM aplikacemi. Webové rozhraní, ošetření bezpečnosti, nasazení koncové technologie

Business Intelligence / Cashflow Management System

 • Vývoj a nasazení analytického informačního systému pro výpočet a prediktivní modelování vývoje cashflow v multiprojektovém prostředí. Integrace se základním informačním systémem typu ERP (SAP) a Data Warehouse systémem

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65