top_heslo.png, 3,2kB

Co máme za sebou


Výběr z projektů a konzultačních zakázek realizovaných členy týmu MBP Consulting:

Consulting:

Systematizace strategického řízení, implementace Balanced Scorecard a strategického projektového řízení

 • Systematizace strategického řízení středně velké společnosti s projektově orientovanou výrobou. Vytvoření systémového rámce pro strategický cyklus & management portfolia strategických iniciativ a rozvojových projektů, implementace Balanced Scorecard. Zapracování do procesní a organizační architektury společnosti, IS/IT podpora.

Vytvoření strategického rámce a rozvoj projektového řízení v IT společnosti

 • Strategická analýza, vytvoření nového strategického rámce pro budoucí rozvoj a položení základů pro systém projektového řízení pro českou společnost zabývající se vývojem specializovaných IT řešení. Facilitace, workshopy, tréninky.

Rozvoj systému projektového řízení a projektové kultury ve výrobě

 • Systémový rozvoj projektového řízení, konsolidace řízení portfolia & skupinový a individuální koučink manažerů projektů v česko-francouzské společnosti, působící v oblasti výroby dopravních zařízení.

Metodické nastavení pro řízení interních a rozvojových projektů - utility

 • Vývoj a podpora implementace nového metodického a organizačního rámce pro řízení interních a rozvojových projektů pro českou větev mezinárodního koncernu působícího v oblasti energetiky, IS/IT podpora, tréninky.

Definice profesí a kvalifikací z oblasti projektového managementu pro národní registry kvalifikací a povolání

 • Definování klíčových profesí z oblasti projektového managementu pro Národní soustavu povolání ČR, vytvoření kompetenčních a hodnotících standardů pro ověřování kvalifikací těchto profesí pro Národní soustavu kvalifikací ČR, podpora autorizačního procesu (MMR).

Návrh vzdělávacího programu pro projektové manažery ve školství

 • Vývoj specifického kompetenčního modelu a modelu hodnocení kompetencí projektových manažerů ve vzdělávacím sektoru, spolupráce na návrhu vzdělávacího programu pro výkon specializované činnosti projektového manažera ve školství, harmonizace s Národní soustavou kvalifikací ČR

Odborné posudky v oblasti projektového managementu (více společností)

 • Komplexní zhodnocení systému projektového řízení v organizaci (v rámci certifikace projektového řízení), analýzy stavu projektového řízení a projektové kultury, projektové audity

Konzultační podpora v oblasti projektového managementu (více společností)

 • Konzultační podpora při zavádění a rozvoji projektového řízení a implementace projektových kanceláří (Project Management Office), individuální a skupinový koučink manažerů a koordinátorů projektů, tréninky a workshopy v oblasti projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů

Projekty:

Vývoj a implementace informačního systému pro podporu investiční výstavby v energetice

 • Vývoj a implementace informačního systému pro podporu řízení výstavby a údržby distribuční sítě utilitní společnosti. Moduly pro evidenci staveb, odstávek a oprav na distribuční síti, dodavatelský self-service. Integrace s Web portálem, GIS a ERP systémem (SAP).

Vývoj nového produktu v oblasti certifikace

 • Vývoj nového komerčního produktu pro organizaci zabývající se posuzováním kvality a certifikacemi, příprava pro uvedení produktu na trh, pilotování, marketing, launch.

Inovace podnikového informačního systému výrobní společnosti

 • Projekt implementace nového informačního systému SAP pro podporu produkčních i rozhodovacích procesů středně velké společnosti s projektově-orientovanou výrobou. Moduly pro řízení projektů, řízení výroby, nákup a logistiku, odbyt, účetnictví, finanční controlling, řízení lidských zdrojů a personalistiku. Integrace s dalšími vlastními aplikacemi zákazníka řešícími specifické úlohy.

Logistický informační systém - monitoring pohybu materiálu a rozpracovanosti výroby

 • Projekt vývoje a nasazení informačního systému pro monitoring průběhu výroby, logistiky a postupu montáže (resp. časo-prostorovém pohybu materiálu) s využitím technologie čárových kódů. Integrace se základním informačním systémem typu ERP (SAP) a CAD aplikacemi. Vývoj webového rozhraní, ošetření bezpečnosti, nasazení koncové technologie

Business Intelligence - Cashflow Management System

 • Projekt vývoje a nasazení analytického informačního systému pro výpočet a prediktivní modelování vývoje cashflow v multiprojektovém prostředí. Integrace se základním informačním systémem typu ERP (SAP) resp. Data Warehouse systémem

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Spolupodílíme se na strategickém rozvojovém programu zaměřeném na inovaci metod a postupů práce, s využitím principů štíhlého a agilního řízení (společnost operující v energetice)

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65