top_heslo.png, 3,2kB

Na čem pracujeme


Podnikat v energetice je v současnosti celkem „výzva“. Energetika (přinejmenším ta evropská) se jako obor poslední dobou velmi dynamicky mění, mj. v důsledku akcentování ekologických a bezpečnostních témat (~změna klimatu, obnovitelné zdroje, ústup od jádra, ad.), ale i díky akcelerujícímu industriálnímu vývoji, dostupnosti nových technologií, či rozvoji „inteligentních sítí“. Subjekty podnikající v energetice jsou nuceny měnit své strategie, byznys modely, produkty a služby, i modely svého vnitřního fungování. Energetika jako sektor očividně prochází změnou paradigmatu…

Náš klient, velká a známá energetická společnost, se rozhodl jít změnám aktivně vstříc - v rámci své nové strategie vsází na „energetiku budoucnosti“, s důrazem na technologické i obchodní inovace, a moderní, progresivní metody práce. Součástí jeho nové strategie je (mj.) „přestavba“ způsobu vnitřního fungování, směrem k metodám štíhlého/agilního řízení a podpoře inovací. Za tímto účelem byl ustanoven rozsáhlý rozvojový program (na úrovni koncernu jako celku), směřující k posilování klíčových kompetencí nezbytných pro úspěch v současném a budoucím světě byznysu a energetiky.

Máme tu čest být u toho a v rámci tohoto programu pomáhat zejm. v procesní a projektové oblasti, resp. v implementaci kontinuálního zlepšování & "operational excellence". Naše asistence zahrnuje mj.:

  • Analýzy/diagnostiky současných metod práce, jejich silných a slabých stránek, jakož i souladu s „etalonem“ nového stylu práce
  • Implementace nových, resp. další zefektivňování existujících procesů, metod práce a podpůrných nástrojů
  • Formování kultury zaměřené na potřeby zákazníka a kontinuální zlepšování ve všech oblastech působení
  • Vedení/koordinace svěřených projektů v rámci programu
  • Rozvoj kompetencí pro „nový styl práce“, předávání zkušeností, koučování a podpora.

 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Spolupodílíme se na strategickém rozvojovém programu zaměřeném na inovaci metod a postupů práce, s využitím principů štíhlého a agilního řízení (společnost operující v energetice)

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65