top_heslo.png, 3,2kB

Manažerské poradenství


Co pro Vás můžeme udělat?

Zaměřujeme se na problematiku projektového řízení, řízení změn a rozvoj organizací. Řekněte nám, s čím se potýkáte, a my Vám rádi pomůžeme. Umíme se vypořádat např. s:

 • Rozvojem strategického řízení a nastavením vhodného modelu fungování organizace (procesy, projekty, trvalé zlepšování...)

 • Zaváděním a rozvojem systému projektového řízení a projektové kultury

 • Tvorbou/implementací metodik pro řízení a trvalé zlepšování procesů, projektů, programů a portfolií

 • Zaváděním/rozvojem útvarů specializovaných na management projektů (Project/Program Management Office)

 • Řízením jakosti v projektovém prostředí, projektovým controllingem a řízením projektových rizik

a nebo s:

 • Rozvojem systému řízení lidských zdrojů

 • Implementací systému trvalého zlepšování

 • Ochranou informací a osobních údajů (GDPR)

Kdy pro Vás bude výhodné naše služby využít?

 • Nenecháváte úspěch svého podnikání náhodě - zavádíte, systematizujete či inovujete strategické řízení a řízení výkonnosti Vaší organizace/firmy

 • Optimalizujete, zdokonalujete či inovujete procesní a organizační architekturu Vaší organizace

 • Vytváříte systémové řešení realizace Vaší Strategie prostřednictvím projektů (programů a portfolií)

 • Zavádíte systém řízení změn (projektové řízení, kontinuální zlepšování)

 • Zdokonalujete nebo rozšiřujete existující systém řízení projektů Vaší organizace, sjednocujete a standardizujete způsob řízení projektů, prohlubujete systém řízení projektové kvality a rizik, rozvíjíte projektovou kulturu

 • Zavádíte, rozšiřujete či zdokonalujete činnost útvaru pověřeného řízením, koordinací a podporou projektů (PMO, projektový controlling)

 • Aplikujete prvky normy ISO 10006 (Management jakosti projektů) či ISO 21500 (Management projektů) do Vašeho systému řízení

 • Nebo jen zkrátka potřebujete „zavést pořádek" do řízení Vaší organizace. Získat skutečný, spolehlivý a trvalý přehled o tom jaké procesy a projekty Vaše organizaci realizuje, do jaké míry korespondují se Strategií a prioritami Vaší organizace, kdo za co odpovídá a v jakém jsou jednotlivé projekty či procesy stavu, či kde by se případně mohli ukrývat „kostlivci ve skříni"...

 


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65